2 cửa ngăn đông trên

GR-AG66VA(X)
New

GR-AG66VA(X)

608 lít
Cấp đông mềm
Làm đá tự động


Giá tham khảo:
20.600.000 vnd (VAT 10%)

GR-AG66VA
New

GR-AG66VA

608 lít
Cấp đông mềm
Làm đá tự động


Giá tham khảo:
19.400.000 vnd (VAT 10%)

GR-WG66VDAZ

GR-WG66VDAZ

600 lít
Làm đá tự động


Giá tham khảo:
19.400.000 vnd (VAT 10%)

GR-AG58VA(X)
New

GR-AG58VA(X)

555 lít
Cấp đông mềm
Làm đá tự động


Giá tham khảo:
19.800.000 vnd (VAT 10%)

GR-AG58VA
New

GR-AG58VA

555 lít
Cấp đông mềm
Làm đá tự động


Giá tham khảo:
18.600.000 vnd (VAT 10%)

GR-WG58VDAZ

GR-WG58VDAZ

546 lít
Làm đá tự động


Giá tham khảo:
18.600.000 vnd (VAT 10%)

GR-HG55VDZ

GR-HG55VDZ

505 lít


Giá tham khảo:
17.790.000 vnd (VAT 10%)

GR-HG52VDZ

GR-HG52VDZ

468 lít


Giá tham khảo:
16.490.000 vnd (VAT 10%)

GR-AG46VPDZ

GR-AG46VPDZ

409 lít


Giá tham khảo:
14.490.000 vnd (VAT 10%)

GR-AG41VPDZ

GR-AG41VPDZ

359 lít


Giá tham khảo:
12.990.000 vnd (VAT 10%)

GR-AG39VUBZ

GR-AG39VUBZ

330 lít


Giá tham khảo:
11.490.000 vnd (VAT 10%)

GR-T39VUBZ

GR-T39VUBZ

330 lít


Giá tham khảo:
10.490.000 vnd (VAT 10%)

GR-AG36VUBZ

GR-AG36VUBZ

305 lít


Giá tham khảo:
9.990.000 vnd (VAT 10%)

GR-A36VUBZ

GR-A36VUBZ

305 lít


Giá tham khảo:
9.990.000 vnd (VAT 10%)

GR-B31VU
New

GR-B31VU

253 lít


Giá tham khảo:
SK: 6.690.000 vnd (VAT 10%)
UKG: 7.290.000 vnd (VAT 10%)

GR-A28VM(UKG1)
New

GR-A28VM(UKG1)

233 lít
Cấp đông linh hoạt


Giá tham khảo:
7.340.000 vnd (VAT 10%)

GR-A28VS(DS1)
New

GR-A28VS(DS1)

233 lít


Giá tham khảo:
6.840.000 vnd (VAT 10%)

GR-A28VU

GR-A28VU

233 lít
Cấp đông linh hoạt


Giá tham khảo:
7.290.000 vnd (VAT 10%)

GR-A28VM

GR-A28VM

233 lít
Cấp đông linh hoạt


Giá tham khảo:
Đang cập nhật

GR-A28VS

GR-A28VS

233 lít


Giá tham khảo:
6.790.000 vnd (VAT 10%)

GR-A25VM(UKG1)
New

GR-A25VM(UKG1)

194 lít
Cấp đông linh hoạt


Giá tham khảo:
6.440.000 vnd (VAT 10%)

GR-A25VS(DS1)
New

GR-A25VS(DS1)

194 lít


Giá tham khảo:
5.840.000 vnd (VAT 10%)

GR-A25VU

GR-A25VU

194 lít
Cấp đông linh hoạt


Giá tham khảo:
6.390.000 vnd (VAT 10%)

GR-A25VM

GR-A25VM

194 lít
Cấp đông linh hoạt


Giá tham khảo:
Đang cập nhật

GR-A25VS

GR-A25VS

194 lít


Giá tham khảo:
5.790.000 vnd (VAT 10%)

GR-B22VU
New

GR-B22VU

180 lít
Cấp đông linh hoạt


Giá tham khảo:
5.490.000 vnd (VAT 10%)
 

GR-A21VPP

GR-A21VPP

171 lít


Giá tham khảo:
4.900.000 vnd (VAT 10%)

GR-M21VUZ1

GR-M21VUZ1

171 lít
Cấp đông linh hoạt


Giá tham khảo:
5.800.000 vnd (VAT 10%)

GR-S19VPP

GR-S19VPP

171 lít


Giá tham khảo:
5.800.000 vnd (VAT 10%)

Liên hệ

Tầng 17, Centec Tower 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp. HCM

Tel: 84 - 028 - 38242818
Fax: 84 - 028 - 38242817