DUNG LƯỢNG GIẶT 10,5kg

TW-BK115G4V(MG)

New TW-BK115G4V(MG)

Dung lượng giặt 10,5 Kg
Giặt nước nóng
Giặt hơi nước


Giá tham khảo:
15.390.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

TW-BK115G4V(SS)

New TW-BK115G4V(SS)

Dung lượng giặt 10,5 Kg
Giặt nước nóng
Giặt hơi nước


Giá tham khảo:
14.490.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

TW-BH115W4V

TW-BH115W4V

Dung lượng giặt 10,5 Kg
Giặt nước nóng


Giá tham khảo:
20.990.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

DUNG LƯỢNG GIẶT 9,5kg

TW-BK105G4V(MG)

New TW-BK105G4V(MG)

Dung lượng giặt 9,5 Kg
Giặt nước nóng
Giặt hơi nước


Giá tham khảo:
13.990.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

TW-BK105G4V(SS)

New TW-BK105G4V(SS)

Dung lượng giặt 9,5 Kg
Giặt nước nóng
Giặt hơi nước


Giá tham khảo:
12.990.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

TW-BK105S3V

TW-BK105S3V

Dung lượng giặt 9,5 Kg
Giặt nước nóng


Giá tham khảo:
11.890.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

TW-BK105S2V

TW-BK105S2V

Dung lượng giặt 9,5 Kg
Giặt nước nóng


Giá tham khảo:
10.890.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

TW-BH105M4

TW-BH105M4

Dung lượng giặt 9,5 Kg
Giặt nước nóng


Giá tham khảo:
11.290.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

DUNG LƯỢNG GIẶT 8,5kg

TW-BK95G4V(WS)

New TW-BK95G4V(WS)

Dung lượng giặt 8,5 Kg
Giặt nước nóng
Giặt hơi nước


Giá tham khảo:
11.990.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

TW-BH95S2V

TW-BH95S2V

Dung lượng giặt 8,5 Kg
Giặt nước nóng


Giá tham khảo:
8.990.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

TW-BH95M4

TW-BH95M4

Dung lượng giặt 8,5 Kg
Giặt nước nóng


Giá tham khảo:
10.190.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

DUNG LƯỢNG GIẶT 7,5kg

TW-BH85S2V

TW-BH85S2V

Dung lượng giặt 7,5 Kg
Giặt nước nóng


Giá tham khảo:
8.490.000 vnd (VAT 10%)

MUA NGAY

Liên hệ

Tầng 17, Centec Tower 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Tel: 84 - 028 - 38242818
Fax: 84 - 028 - 38242817