Inverter 1 chiều

RAS-H24PKCVG-V

RAS-H24PKCVG-V

Công suất làm lạnh 2.5Hp


Giá tham khảo:
24.600.000 vnd (VAT 10%)

RAS-H18PKCVG-V

RAS-H18PKCVG-V

Công suất làm lạnh 2.0Hp


Giá tham khảo:
19.900.000 vnd (VAT 10%)

RAS-H13PKCVG-V

RAS-H13PKCVG-V

Công suất làm lạnh 1.5Hp


Giá tham khảo:
14.290.000 vnd (VAT 10%)

RAS-H10PKCVG-V

RAS-H10PKCVG-V

Công suất làm lạnh 1.0Hp


Giá tham khảo:
11.790.000 vnd (VAT 10%)

RAS-H10ZKCV-V

RAS-H10ZKCV-V

Công suất làm lạnh 1.0Hp


Giá tham khảo:
11.690.000 vnd (VAT 10%)

Inverter 2 chiều

RAS-H22S3KV-V

RAS-H22S3KV-V

Công suất làm lạnh 2.5Hp


Giá tham khảo:
31.000.000 vnd (VAT 10%)

RAS-H18S3KV-V

RAS-H18S3KV-V

Công suất làm lạnh 2.0Hp


Giá tham khảo:
23.000.000 vnd (VAT 10%)

RAS-H13S3KV-V

RAS-H13S3KV-V

Công suất làm lạnh 1.5Hp


Giá tham khảo:
16.000.000 vnd (VAT 10%)

RAS-H10S3KV-V

RAS-H10S3KV-V

Công suất làm lạnh 1.0Hp


Giá tham khảo:
13.000.000 vnd (VAT 10%)

Liên hệ

Tầng 17, Centec Tower 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp. HCM

Tel: 84 - 028 - 38242818
Fax: 84 - 028 - 38242817